Kvalitetspolicy

Kvalité styr verksamheten.
Som tillverkare av automationsutrustning, till framför allt fordonsindustrin, arbetar vi ständigt med industrins högsta kvalitetskrav.

Vi säkerställer denna kvalité genom att ha personal med rätt kompetens, att tekniskt och maskinellt alltid ligga i framkant samt att arbeta proaktivt med styrning, struktur och kvalitetsfrågor

Vi ska fortsatt vara den ledande leverantören inom vår nisch. Att genom rationell konstruktion, innovation och ständiga förbättringar vara det självklara valet för etablerade företag, med hög automationsgrad, inom tillverkningsindustrin.

Vi ska med omvärldsbevakning, nätverkande och innovation säkerställa vår marknadsposition och genom digitalisering framtidssäkra verksamheten.

Certifikat ISO
9001:2015