Kvalitetspolicy

Vårt mål är att vara den ledande leverantören inom vår nisch. Att genom rationell konstruktion, innovation och ständiga förbättringar vara det självklara valet för etablerade företag, med hög automationsgrad, inom tillverkningsindustrin.

Vi ska säkerställa vår kvalité genom att ha personal med rätt utbildning, att tekniskt och maskinellt alltid ligga i framkant samt att arbeta proaktivt med styrning, struktur och kvalitetsfrågor.

Vi ska med omvärldsbevakning, nätverkande och innovation säkerställa vår marknadsposition och genom digitalisering framtidssäkra verksamheten.

Certifikat ISO
9001:2015