Miljöpolicy

Miljön – vårt arv
Som tillverkare av automationsutrustning, till framför allt fordonsindustrin, är vi en del av det klimatavtryck som branschen sätter. Med hjälp av ny teknik och omställning till renare drivmedel ställer nu industrin om. Vi ska bidra till denna omställning.

Det gör vi framför allt genom att vara medvetna om vår verksamhets påverkan på miljön, men även hur vi påverkar via våra inköp och leveranser.

Vi försöker minimera vår påverkan i alla led och tillsammans med våra leverantörer samt kunder, värna om miljön och verka för en hållbar framtid.

Vi utbildar vår personal och för en dialog med våra samarbetspartners, för en utökad delaktighet i miljöarbetet och håller oss informerade om hur material och produkter långsiktigt påverkar miljön.

Vi är väl medvetna om vilka förväntningar som ställs på oss (inklusive författningskrav) ur ett miljöperspektiv och säkerställer att vi efterlever dem.

Vi är aldrig nöjda med hur långt vi kommit i vårt miljöarbete, utan försöker kontinuerligt att förbättra oss och vår påverkan på miljön.


Certifikat ISO
9001:2015