Miljöpolicy

Vi är mycket medvetna om vår verksamhets påverkan på miljön, men även hur vi påverkar via våra inköp och leveranser.

Vi försöker hela tiden minimera vår påverkan i alla led och tillsammans med våra leverantörer samt kunder, värna om miljön och verka för en hållbar framtid.

Vi utbildar fortlöpande vår personal och för en dialog med våra samarbetspartners, för en utökad delaktighet i miljöarbetet och håller oss informerade om hur material och produkter långsiktigt påverkar miljön.

Vi är väl medvetna om vilka förväntningar som ställs på oss (inklusive författningskrav) ur ett miljöperspektiv och säkerställer att vi efterlever dem.

Vi är aldrig nöjda med hur långt vi kommit i vårt miljöarbete, utan försöker kontinuerligt att förbättra oss och vår påverkan på miljön.


Certifikat ISO
9001:2015