Tjänster

Hög kompetens och effektiva automationslösningar

Horns Industriservice är idag till stor del ett tjänsteföretag vars uppgift är att tillgodose våra kunders krav på effektiva produktionslösningar och hög kompetens för automatiserad tillverkning.

Vi kan bistå våra kunder med kompetens i samband med produktutveckling,  val av produktionsteknik eller vid framtagning av kompletta automationslösningar.

Alla medarbetare på Horns Industriservice har omfattande kunskaper och mångårig erfarenhet av konstruktion, tillverkning och projektledning.