Tjänster

Hög kompetens och effektiva produktionslösningar

Horns Industriservice är idag till stor del ett tjänsteföretag vars uppgift är att tillgodose våra kunders krav på effektiva produktionslösningar och hög kompetens för automatiserad tillverkning.

Som ett led i ett ständigt behov av lösningar, information och idéer erbjuder vi våra medarbetare som kunskapsresurs vid olika former av projekt.

Alla medarbetare på Horns Industriservice har omfattande kunskaper och mångårig erfarenhet av konstruktion, tillverkning och projektledning.