Produkter

Marknadens absolut bästa verktyg

Med höga krav, spetskompetens och optimerad tillverkning täcker Horns Industriservice idag behovet av produktionsutrustning för kunder inom industrin.

Vi har ett brett produktsortiment bestående av många av marknadens absolut bästa automationsverktyg. Bl a skäggverktyg, bearbetningsfixturer, paletter, gripdon, kontrollfixturer, specialmaskiner och hydraulpressar. Vi för alltid noggrann dokumentation av produktionen och reservdelar finns alltid att tillgå.

I över trettio år och i nära samarbete med våra kunder har vi förädlat begreppet “produktionsverktyg” till något som idag är en självklarhet för automatiserad industri som agerar på en konkurrensutsatt internationell marknad.